• Телефон: +389 32 397 167

Алмонт

ПВЦ и алуминиумска столарија

Прозорците и вратите се првиот дел од мебелот кои влегуваат во нашиот дом, првиот избор на стил и истовремено ни го претставуваат начинот на живеење. Во АЛМОНТ ќе добиете комплетна понуда на PVC прозорци и врати од реномираните фирми SALAMANDER и PIMAPEN. За комплетна слика на Вашиот дом АЛМОНТ ви нуди украсни панели за влезни врати. Како доплнителна услуга на нашите клиенти и нудиме изработка на ролетни комарници,венецијан и вариолајт завеси. 

 -Главни каратктеристики на PIMAPEN S-7000 MAXIMUS се:

-          70 мм ширина на профилот

-          Располага со 5 комори

-          Нуди комплетна термо и звучна изолација како и високо ниво на безбедност од кражби согласно EN 12615 класа А стандардот.

-          Со своите меки и заоблени линии, PIMAPEN S-7000 MAXIMUS дава естетска префинетост и модерен изглед.

-          Појачан со челик од 1.4мм.

-Главни карактеристики на SALAMANDER 2D се:

-          Располага со 3 комори и 2 дихтонга

-          Достапен е во бела боја, морах и златен даб

-          Појачан со челик од 1,5 мм о

-          Коефициент на топлоспроводливост на профилот Uf=1.4 W/m2k на крилото и касата

-          Звучна изолација од 46 db

-          Со застаклувањето се добива дополнителна звучна и топлинска изолација

-Главни карактеристики на SALAMANDER 3D се:

-          Располага со 5 комори и 3 дихтонга

-          Достапен во бела боја, морах и златен даб

-          Појачан со челик од 1,5 мм

-          Нуди комплетна термо и звучна изолација како и соодветна заштита од кражби

-          Со застаклувањето се добива дополнителна звучна и топлинска изолација

За оние кои имаат високи очекувања од алуминиумските системи од аспект на совршени технички солуции, АЛМОНТ ви го нуди алуминиумскиот систем на PROFILCO. Системот изобилува со најразлични варијати во однос на боја и облик,различни специјални решенија, механичка јакост и трајност. Профилите кај кого е вметнат термомост обезбедуваат зголемена ефикасност од аспект на звучна и топлинска изолација. Од системот на PROFILCO, АЛМОНТ ви ги нуди профилите PR 52 без термо-мост и профилите PR 55 и PR 63 со вграден термомост.

Покрај столарските производи, од погонот на PVC и Алуминиум АЛМОНТ ви нуди и изработка на алуминиумски фасадни конструкции согласно техничките нормативи пропишани со светските стандарди за овој тип на производи со цел да се понуди и обезбеди:

-          Квалитет на изградба

-          Водење на проект

-          Технички решенија

-          Набавка

-          Квалитет на производот

Во овој сегмент АЛМОНТ го нуди алуминиумскиот фасаден систем на PROFILCO PR 50 дизајниран во три основни типа:

 - стандардна

- структурална

- полуструктурална

PR 50 обезбедува апсолутна непропустливост, топлинска изолација и редуцирање на звукот.

  • 111
  • 222
  • 333