• Телефон: +389 32 397 167

Алмонт

                                                                                                                                                                           

АЛМОНТ“ ДОО – Штип во светот на градежништвото е присутен од далечната 1992 година.Водена со сигурни раце и познавање на проблематиката од градежништвото, фирмата остварува брз напредок и развој.

Од самиот почеток па се до ден денес “АЛМОНТ“ ДОО – Штип  чекори  напред како со порастот на бројот на вработени кој во моментов изнесува 40-тина ,со бројот на високо образовен кадар од типот на градежни и машински инжинери, така и со вложивање во усовршување и олеснување на работата со помош на CNC комјутерски наведувани машини.

АЛМОНТ“ ДОО – Штип се стреми да ги исполни јасно зацртаните правила на работа:

-          Професионалност при работа

-          Безбедност при работа

-          Квалитет на прозиводите

-          Динамика на работа

-          Доверба мегу клинетите

-          Тимска работа

АЛМОНТ“ ДОО – Штип ги извршува следните градзежни работи:

-           Прозиводство и монтажа на сите видови челични конструкции

   (се користи челик од познати фирми со светски признати сетификати)

-          Кровопокривачки , лимарски и фасадерски работи

  (покривање со профилирани лимови ,фасадни и кровни панели)

-          Прозиводство и монтажа на Алуминиумска столарија

   (алуминиумска столарија од брендот на PROFILCO)

-          Прозиводство и монтажа на PVC столарија

   (PVC столарија од брендот на SALAMANDER)

   (PVC столарија од брендот на PIMAPEN)

-          Прозиводство и монтажа на стаклени фасади

   (класична, полуструктурална и структурална фасада од брендот на PROFILCO)

-          Прозиводство и монтажа на сите видови стакло

   (единечно и термопан стакло)

Што се однесува во делот на технологијата “АЛМОНТ“ ДОО – Штиппоседува CNC хидрауични преси од светски познатата компанија BAYKAL , машини за роловање и виткање на профили , машини за прозиводство на PVC и алуминиум од брендот на URBAN , машина за перење на стакло од брендот на PROFILCO.

Кон крајот на 2011 година и почетокот на 2012 година “АЛМОНТ“ ДОО – Штип се стекна со светски сертификати и тоа:

-          ISO 9001:2008        СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ

-          ISO 14001:2004     СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА