• Телефон: +389 32 397 167

Алмонт

Стакло

Sample image

 

Во погонот за стакло се врши изработка на единечно и термопан стакло по потребите на нашите клиентите. Истите се изработени од две стакла, разделени со херметички затворен простор што содржи воздух или изолирачки гас. Главна цел на пакетот е искористување на изолациските својства на просторот во воздух или гас за намалување на загубите на енегрија.